NATRAG NA WWW.SLOBODANPRALJAK.COM

TABLICA
NAPETOST I OBNAVLJANJE SUKOBA A BiH i HVO VANCE - OWENOV PLAN
Redni broj i link Datum nastanka Naziv dokumenta Autor dokumenta Mjesto-općina nastanka Broj listova
1 1.ožu.93 ZAPOVIJED  (RASPORED) PETAR ZELENIKA - MILJENKO LASIĆ OZ JIH  MOSTAR 1
2 1.ožu.93 ZAPOVIJED  (PZO) PETAR ZELENIKA - MILJENKO LASIĆ OZ JIH  MOSTAR 1
3 1.ožu.93 ZAHTJEV  ( FILMSKA GRAĐA O RAZARANJU MOSTARA OD JNA/VRS ) JAGO MUSA OZ JIH-IPD  MOSTAR 1
4 1.ožu.93 PREGLED ODUZETIH MS OD STRANE A BIH UPUĆENIH U SB ANTE JELAVIĆ MOSTAR 3
5 1.ožu.93 "LJILJAN"  BR.14 ( ISLAMSKA DEKLARACIJA - HRVATSKO MUSLIMANSKI ODNOSI ) LIST ZA SLOBODNU BIH SARAJEVO-ZAGREB 32
6 1.ožu.93 NAREĐENJE  ( FORMIRANJE ARTILJERIJSKE BRIGADE ) ARIF PAŠALIĆ KOM.4.KORPUSA   MOSTAR 2
7 1.ožu.93 IZVJEŠĆE DARKO MABIĆ ŠIROKI BRIJEG 1
8 1.ožu.93 IZVJEŠĆE ( PODACI O PRIPADNICIMA SLUŽBE SIGURNOSTI U ABIH ) DŽIHO ŠEFKIJA MOSTAR 3
9 1.ožu.93 PROSVJED NA SPISKOVE PLAĆA TIHOMIR BLAŠKIĆ VITEZ 2
10 1.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ VITEZ 1
11 1.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ VITEZ 1
12 1.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ OZ SB 1
13 1.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
14 1.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
15 1.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 3
16 1.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
17 1.ožu.93 ZAPOVIJED ( RASPODJELA ORUŽJA ) MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
18 1.ožu.93 ODOBRENJE ZA PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME MLADEN PAVLOVIĆ BUGOJNO 1
19 1.ožu.93 ZAMOLBA ZA DODJELU STRELJIVA ANTE JELAVIĆ MOSTAR 1
20 1.ožu.93 IZVJEŠĆE ( ATENTAT PO ZAPOVIJEDI VRHOVNE KOMANDE SARAJEVO ) OMER BRALJ MOSTAR 1
21 1.ožu.93 IZVJEŠĆE ( KRAĐA ORUŽJA ) SIS GRUDE 1
22 1.ožu.93 SLUŽBENA BILJEŠKA ( EDIN BRAČKOVIĆ ) E.H. MUSLIMAN INTELEKTUALAC STOLAC 1
23 2.ožu.93 ZAPOVIJEDI  ( FORTIFIKACIJSKE PREPREKE ) MILJENKO LASIĆ - ZA 1.- 4.BRIGADU HVO OZ JIH  MOSTAR 1
24 2.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBO TOMIĆ TOMISLAVGRAD 1
25 2.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ OZ SB 1
26 2.ožu.93 IZVJEŠĆE MARIO RAIČ VITEZ 1
27 2.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
28 2.ožu.93 MINISTARSTVO OBRANE R BIH BRANKO KVESIĆ MOSTAR 4
29 2.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 4
30 2.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
31 2.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
32 2.ožu.93 KOLIKO ZNAMO VI U OVOM ČASU ( RATNI STUDIO - MOSTAR ) LASIĆ - ZELENIKA MOSTAR 1
33 2.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
34 2.ožu.93 UPOZORENJE MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
35 2.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
36 2.ožu.93 ČLAN PREDSJEDNIŠTVA R BIH FRANJO BORAS , ARIF PAŠALIĆ I JASMIN JAGANJAC ... ZIJAD DEMIROVIĆ MOSTAR 1
37 2.ožu.93 POTVRDA ( NAORUŽANJE ZA A BIH - ZAGREB - SARAJEVO ) MIROSLAV MEĐIMOREC ZAGREB 1
38 2.ožu.93 EKIPA ZA OBILAZAK ( BOJNA NEUM ) ZEKUŠIĆ - RAIČ - BRIGADA KNEZ DOMAGOJ ČAPLJINA 4
39 2.ožu.93 NALOG IVAN ČERMAK ZAGREB 1
40 2.ožu.93 ZAPISNIK - IZJAVA ( KREŠO ARTUKOVIĆ ) LASIĆ - RASPUDIĆ - ARTUKOVIĆ MOSTAR 2
41 2.ožu.93 SLUŽBENA BILJEŠKA - MOBILIZACIJA "BREGAVA" SIS MOSTAR 1
42 2.ožu.93 SLUŽBENA BILJEŠKA - STOLAC - KRIMINAL SIS STOLAC 2
43 3.ožu.93 OVLAŠTENJE - HASAN KAROVIĆ IBRAHIM POPLATA FOČA 1
44 3.ožu.93 ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI POTVRDA I OVLAŠTENJA KAROVIĆ - ĐULIMAN - MURATOVIĆ - MEMIĆ TROGIR ? 1
45 3.ožu.93 (RUKOPIS) FAX: FOR JOUR INFORMATION MATE BOBAN - JULE STALNA MISIJA RH-UN NEW YORK 1
46 3.ožu.93 AGREEMENT IZETBEGOVIĆ - SILAJDŽIĆ - BOBAN - AKMADŽIĆ STALNA MISIJA RH-UN NEW YORK 4
47 3.ožu.93 IZVJEŠĆE ( G.VAKUF - BILTEN ) ŽELJKO ŠILJEG PROZOR 3
48 3.ožu.93 DANA 2. I 3.3. OVE GODINE ... ( "ŠARGAN" I "NEVESINJE" ) BRANKO KVESIĆ MOSTAR 2
49 3.ožu.93 IZVJEŠĆE ( PRIPADNICI SLUŽBE SIGURNOSTI "NERETVICA" ) DŽIHO ŠEFKIJA MOSTAR 1
50 3.ožu.93 KOMANDAMA KORPUSA - OBAVJEŠTAJNOM ORGANU SEAD ČUDIĆ SARAJEVO 1
51 3.ožu.93 TRAŽENE PODATKE ( IVAN REZO - PERO ŽULJ ) ŠPAGO FIKRET MOSTAR 1
52 3.ožu.93 IZVJEŠĆE PAVO GELO TOMISLAVGRAD 1
53 3.ožu.93 IZVJEŠĆE ( G.VAKUF ) PAVO GELO TOMISLAVGRAD 1
54 3.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
55 3.ožu.93 ZAPOVIJED ( ANTE IVANKOVIĆ - ZLOUPOTREBA PEČATA ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
56 3.ožu.93 POTVRDA ZA PRIJEVOZ ( VINKO DRAŽETIĆ ) DUNJA ZLOIĆ ZAGREB 2
57 3.ožu.93 OBAVJEŠTAVAM VAS ( FIKRET ABDIĆ - FRANJO BORAS - MIRO LASIĆ ) ZDRAVKO ĐURIČIĆ SARAJEVO 1
58 3.ožu.93 DOPUNA PROSUDBI ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
59 3.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 1
60 3.ožu.93 ZAPOVIJED - POPIS I EVIDENCIJA KANDIDATA ZA OBUKU MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
61 3.ožu.93 IZDATNICE - LIJEKOVI PHARMACIENS SANS PRONTIERES CLERMONT FERRAND 3
62 3.ožu.93 ZAPOVIJED MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
63 3.ožu.93 ZAPOVIJED MILJENKO LASIĆ MOSTAR 2
64 4.ožu.93 ZAPOVIJED  ( PUNKTOVI UNPROFOR-A ) MILJENKO LASIĆ - ZA BRIG"H.STJEPAN";... OZ JIH  MOSTAR 1
65 4.ožu.93 SVOJ BORAVAK U ZAGREBU IZMEĐU 10. I 14.OŽUJKA 1993... ( NJEMAČKI ATTACHE ) VJEKOSLAV KRIŽANEC ZAGREB 1
66 4.ožu.93 VAŠ DOPIS OD 4.OŽUJKA 1993.GOD. ( CHARLES GUTHRIE ) SLOBODAN PRALJAK ZAGREB 1
67 4.ožu.93 FAX NO 432-415 REPUBLIČKI PROTOKOL ZAGREB 1
68 4.ožu.93 DOLAZAK VIP - CHARLES GUTHRIE ALEKSANDER STIPETIĆ ZAGREB 1
69 4.ožu.93 ŠTOVANI GOSP.SABLJAK, U PRILOGU VAM... ( CHARLES GUTHRIE ) N.LUKAVEČKI BRITANSKA AMBASADA ZAGREB 1
70 4.ožu.93 DOZVOLA ZA SLIJETANJE ZRAKOPOLOVA UK ( CHARLES GUTHRIE ) N. LUKAVEČKI - BRITANSKA AMBASADA ZAGREB BRITANSKA AMBASADA ZAGREB 1
71 4.ožu.93 POŠTOVANA GOSPODO! NAKON RASPADA BIVŠE JUGOSLAVIJE... HASAN EFENDIĆ ZAGREB 1
72 4.ožu.93 WE HAVE JUST RECEIVED NEWS... ARTHUR B.KEYS, JR. WASHINGTON 1
73 4.ožu.93 GOJKO, PRIJE POTPISA DANAŠNJEG SPORAZUMA ... ( PROVINCIJE - INTERNATIONAL GOVERNORS ) MATE BOBAN STALNA MISIJA RH-UN NEW YORK 3
74 4.ožu.93 IZVJEŠĆE ADIL TRGO MOSTAR 2
75 4.ožu.93 PROSVJED - VRAĆANE KURIRA HVO MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
76 4.ožu.93 ALIJA IZETBEGOVIĆ POTPISAO VOJNI DIO VANCE - OWEN PLANA PRVA MOSTARSKA BRIGADA - INFORMATIVNI LIST MOSTAR 3
77 4.ožu.93 U POVODU STOTOG BROJA PRVA MOSTARSKA BRIGADA - INFORMATIVNI LIST MOSTAR 3
78 4.ožu.93 IZVJEŠĆE ZORAN VIDAČKOVIĆ TOMISLAVGRAD 1
79 4.ožu.93 IZVJEŠĆE SLAVKO MARIN OZ SB 1
80 4.ožu.93 IZVJEŠĆE JOZO IVANČIĆ VITEZ 2
81 4.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
82 4.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
83 4.ožu.93 NAREĐENJE BAJRO PIZOVIĆ STOLAC 1
84 4.ožu.93 KOMANDANT 2. KORPUSA HAZIM ŠADIĆ ( KONVOJ TUZLA ) SEFER HALILOVIĆ - ARIF PAŠALIĆ SARAJEVO 1
85 4.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
86 4.ožu.93 NAPUTAK O RADU ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
87 4.ožu.93 ŠTOVANI GOSPODINE ( SARAJEVO - OTES - STUP ) ZELIĆ SLAVKO SARAJEVO 2
88 4.ožu.93 ....TO NJEGOVA ZONA ODGOVORNOSTI BELO KKK OZ SB VOS   1
89 5.ožu.93 INVITATION TO AIRBASE VISIT BY USA/GERMANY CSCE - CENTAR ZA PREVENCIJU SUKOBA BEČ 3
90 5.ožu.93 SIGURNOSNO SAZNANJE SEFER HALILOVIĆ - NIKO JURIĆ TUZLA 1
91 5.ožu.93 NAREĐENJE  ( PREFORMIRANJE ARTILJERIJSKIH JEDINICA ) ARIF PAŠALIĆ KOM.4.KORPUSA  MOSTAR 1
92 5.ožu.93 POŠTOVANI FARUK ĆUPINA MOSTAR 1
93 5.ožu.93 PROPISAN HRVATSKO - MUSLIMANSKI SPORAZUM ( VANCE - OWEN ) PRVA MOSTARSKA BRIGADA MOSTAR 4
94 5.ožu.93 IZVJEŠĆE NIKO BELJO TOMISLAVGRAD 1
95 5.ožu.93 IZVJEŠĆE BORIS PINDEK VITEZ 1
96 5.ožu.93 IZVJEŠĆE JOZO IVANČIĆ VITEZ 1
97 5.ožu.93 VEZANO ZA VAS AKT TIHOMIR BLAŠKIĆ VITEZ 1
98 5.ožu.93 NAREDBA SEFER HALILOVIĆ SARAJEVO 1
99 5.ožu.93 POTVRDA HASAN ČENGIĆ - DŽEVAD HADŽIHUSEINOVIĆ ZAGREB 1
100 5.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
101 5.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
102 5.ožu.93 SPISAK BORACA 2. BATALJONA 7. MUSLIMANSKE BRIGADE ??? IMAMOVIĆ ( REF.OPĆ.POSL.) ZENICA 7
103 6.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
104 6.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  ( RAPSORED ) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
105 6.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
106 6.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 1
107 6.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"   STOLAC 1
108 6.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"   STOLAC 1
109 6.ožu.93 ZAPOVIJED ( OTPUST MUSLIMANSKIH ZATVORENIKA ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
110 6.ožu.93 NAŠA POSLJEDNJA INFORMACIJA SENAD DAUTOVIĆ BUGOJNO 1
111 6.ožu.93 INFORMACIJA - SVI U ODBRANU GOLORUKOG NARODA PRVA MOSTARSKA BRIGADA MOSTAR 2
112 6.ožu.93 IZVJEŠĆE BORIS PINDEK OZ SB 1
113 6.ožu.93 ZAHTJEV ŽELJKO ŠILJEG TOMISLAVGRAD 1
114 6.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
115 6.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
116 6.ožu.93 NAŠA POSLJEDNJA INFORMACIJA ( OTPUŠTEN EDIN GURBETA ) SENAD DAUTOVIĆ BUGOJNO 1
117 6.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
118 6.ožu.93 RASPORED IZLASKA NA CRTU ODBRANE-PODVELEŽ MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
119 6.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
120 6.ožu.93 IZDATNICA BR. 24/93 OPĆINSKA UPRAVA GORICA GORICA 2
121 6.ožu.93 NAREDBA ( POSTAVLJENJA ) BAJRO PIZOVIĆ STOLAC 1
122 6.ožu.93 NALOG ( EMIR BEŠLAGIĆ - ŠETA ŠUAJB ) VLADIMIR ZAGOREC ZAGREB 1
123 7.ožu.93 ZA ISPLATE PLAĆA BORACA ( PROZOR - KONJIC ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
124 7.ožu.93 IZVJEŠĆE AMER BILALOVIĆ MOSTAR 1
125 7.ožu.93 INFORMATIVNI LIST - IZGRAĐEN MOST "KAMENICA" PRVA MOSTARSKA BRIGADA MOSTAR 1
126 7.ožu.93 IZVJEŠĆE MIRO ĆOLIĆ TOMISLAVGRAD 1
127 7.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO BANDIĆ GORNJI VAKUF 1
128 7.ožu.93 IZVJEŠĆE ZORAN PILIČIĆ VITEZ 1
129 7.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
130 7.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
131 7.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBOMIR JURIĆ VITEZ 1
132 7.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBOMIR JURIČIĆ VITEZ 1
133 8.ožu.93 NAREĐENJE - UPOTREBA ARTILJERIJSKIH ORUĐA ( DOGOVOR SA HVO ) SULEJMAN BUDAKOVIĆ MOSTAR 1
134 8.ožu.93 NALOG VLADIR ZAGOREC - MLADEN VRAGOTUK ZAGREB 1
135 8.ožu.93 RJEŠENJE MUP RH ZAGREB 1
136 8.ožu.93 IZDATNICA BR. 128 SAMIR LOKVANČIĆ   1
137 8.ožu.93 IZDATNICA BR. 133 ŠETA ŠUAJB   1
138 8.ožu.93 POTVRDA ( TARIK ŠABIĆ - SAMIR LOKVANČIĆ ) JOSP PERKOVIĆ ZAGREB 1
139 8.ožu.93 PRVA PJEŠADIJSKA ČETA  ( "BREGAVA" A BIH ) A BIH, BRIGADA"BREGAVA" KOMANDA 1 PB 3
140 8.ožu.93 POZIV  (OO SDA ŠUTA - PIZOVIĆ ) IO SDA - ESAD ŠUTA - ZA BAJRO PIZOVIĆ IO SDA STOLAC 1
141 8.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"   STOLAC 1
142 8.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"    STOLAC 1
143 8.ožu.93 DANAS 8.4.1993. ( HVO NUDI RAZGOVORE ) ARIF PAŠALIĆ   1
144 8.ožu.93 ODOBRENJE - TRANSPORT ORUŽJA MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
145 8.ožu.93 ZAHTJEV ZA STRELJIVO -  UNIS KONJIC MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
146 8.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
147 8.ožu.93 IMAJUĆI U VIDU ( BOSANSKI JEZIK ) ZIJAD DEMIROVIĆ SARAJEVO 1
148 8.ožu.93 POTVRDE JOSIP PERKOVIĆ - VRAGOTUK - ŠIMARA - LOKVANČIĆ - ŠUAJB ZAGREB 7
149 8.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
150 8.ožu.93 DOGAĐANJA U BUSOVAČI NN MOSTAR 3
151 8.ožu.93 IZVJEŠĆE LUKA ŠEKERIJA GORNJI VAKUF 1
152 8.ožu.93 ZABILJEŠKA O PROMETNOJ NEZGODI REPUBLIČKI SEKRETARIJAT UA UNUTRAŠNJE POSLOVE ŠIROKI BRIJEG 2
153 8.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBOMIR JURČIĆ OZ SB 1
154 8.ožu.93 IZVJEŠĆE JERKO MEDVIDOVIĆ GORNJI VAKUF 1
155 8.ožu.93 POTVRDA JOSIP PERKOVIĆ ZAGREB 1
156 8.ožu.93 GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI MATE PAVLOVIĆ MOSTAR 1
157 8.ožu.93 POPIS VOJNE OPREME ŽELJKO PEŠTIĆ TUZLA 1
158 8.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGAN ŠIMUNOVIĆ TOMISLAVGRAD 2
159 8.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
160 8.ožu.93 IZVJEŠĆE DAMIR MILIĆ VITEZ 1
161 8.ožu.93 IZVJEŠĆE ENES KOVAČEVIĆ - MUSTAFA ŠKAMPO JABLANICA 2
162 8.ožu.93 OBRASCI ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO RH ZDENKO KLEPIĆ TRAVNIK 1
163 9.ožu.93 ODOBRENJE ZA STAN MIDHAD HUJDUR MOSTAR 4
164 9.ožu.93 INFORMACIJA O UBOJSTVIMA, NESTANCIMA... ( OSOBA SRPSKE NACIONALNOSTI ) SEKTOR ZA SIGURNOST MOSTAR 2
165 9.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
166 9.ožu.93 IZDATNICA CARINSKA UPRAVA HZ H-B   1
167 9.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
168 9.ožu.93 NA OSNOVU VAŠEG AKTA MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
169 9.ožu.93 REKLAMACIJA MIDHAD HUJDUR MOSTAR? 2
170 9.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
171 9.ožu.93 ZNACI RASPOZNAVANJA ZA PERIOD MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
172 9.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
173 9.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
174 9.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
175 9.ožu.93 VEĆ DUŽE VRIJEME ( ZENICA - UVEDENA CARINA ) IVO LOZANČIĆ ŽEPČE 1
176 9.ožu.93 IZVJEŠĆE FRANJO SLIŠKOVIĆ VITEZ 1
177 9.ožu.93 IZVJEŠĆE JAKO MARIJAN TOMISLAVGRAD 1
178 9.ožu.93 IZVJEŠĆE JAKO MARIJAN TOMISLAVGRAD 1
179 9.ožu.93 OBAVJEŠTAJNA PROCJENA ( VRS ) NEDJELJKO OBRADOVIĆ ČAPLJINA 1
180 9.ožu.93 OTPREMNICA RAČUN AGROMAR KRUŠEVO, MOSTAR 2
181 9.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGO DUJMOVIĆ VITEZ 1
182 9.ožu.93 OBRAĆAMO VAM SE ( SURADNJA RH - BIH - LC VISOKO ) KRIŽANOVIĆ NIKOLA VITEZ 1
183 10.ožu.93 RAČUN BR. 114 TIMP TUZLA   3
184 10.ožu.93 DRAMATIČNA SITUACIJA HRVATA U BANJA LUCI MILE ANIČIĆ BANJA LUKA 1
185 10.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
186 10.ožu.93 IZVJEŠĆE NIKOLA SATALIJA MOSTAR 2
187 10.ožu.93 ZAPOVIJED ( BOJNA PRIPRAVNOST PROTIV VRS ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
188 10.ožu.93 ZAPOVIJED ( DJELOVANJE VRS ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
189 10.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
190 10.ožu.93 ZAHTJEVI GRAĐANI MOSTARA MOSTAR 1
191 10.ožu.93 INFORMACIJA IVICA RASPUDIĆ MOSTAR 5
192 10.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 3
193 10.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
194 10.ožu.93 ZAPOVIJED ( BOJNA PRIPRAVNOST PROTIV VRS ) MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
195 10.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
196 10.ožu.93 IZVJEŠĆE VID JAZBINSKI VITEZ 1
197 10.ožu.93 IZVJEŠĆE VID JAZBINSKI VITEZ 1
198 10.ožu.93 ZAPOVIJED ( OBVEZNICI IZ JAJCA ) ANTE GOVORUŠIĆ TOMISLAVGRAD 1
199 10.ožu.93 UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA B. MAHMUTOVIĆ ŽEPČE 2
200 10.ožu.93 NARUDŽBENICA ( SPS VITEZ - LC ABIH VISOKO ) ALIHODŽA - SPS VITEZ VISOKO 1
201 10.ožu.93 POPIS OPREME I MATERIJALA ( SPS VITEZ - LC ABIH VISOKO ) ALIHODŽA - SPS VITEZ VITEZ 1
202 10.ožu.93 OTPREMNICA ( SPS VITEZ - LC ABIH VISOKO ) ALIHODŽA - SPS VITEZ VITEZ 1
203 10.ožu.93 HITNA NABAVKA BARUTA I EKSPLOZIVA NIKOLA GAMBIROŽA ZAGREB 2
204 10.ožu.93 ZAMOLBA MIRO ANDRIĆ ČITLUK 1
205 10.ožu.93 FORMIRANE POSTROJBE 4. K ABIH - VEZA VAŠEG AKTA ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
206 10.ožu.93 NA PROSTORU OPĆINA ŽEPČE IVO LOZANČIĆ ŽEPČE 1
207 10.ožu.93 ZAKLJUČCI ( JP "IGMAN" ) AZINOVIĆ - DAUTBEGOVIĆ - HADŽIHUSEJINOVIĆ - ŠAGOLJ KONJIC 1
208 11.ožu.93 ODLUKA - OBUSTAVA ISTRAŽNOG POSTUPKA - ŠAHINPAŠIĆ SENAD DR.LEHMPUHL MUENCHEN 36
209 11.ožu.93 IZVJEŠĆE MILETIĆ - MAŽIBRADA - TOMASOVIĆ - RIKALO CARINSKA UPRAVA SPLIT 1
210 11.ožu.93 ŠTOVANA GOSPODO, RUDNICI UGLJA IZ TUZLE SU... RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ SARAJEVO 2
211 11.ožu.93 UPLITANJE VOJSKE MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
212 11.ožu.93 SEDMIČNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
213 11.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
214 11.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
215 11.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
216 11.ožu.93 IZVJEŠĆE STJEPAN STRBAD TOMISLAVGRDA 1
217 11.ožu.93 IZVJEŠĆE ZVONKO VUKOVIĆ VITEZ 2
218 11.ožu.93 NA TEMELJU PRIKUPLJENIH PODATAKA IVICA TOMIĆ LJUBUŠKI 1
219 11.ožu.93 IZVJEŠĆE STIPE ĆAVAR TOMISLAVGRAD 1
220 11.ožu.93 U PRILOGU AKTA PAVO BOBAN - JOZO KRIVIĆ MOSTAR? 1
221 11.ožu.93 DOPUNA SPISKA OPREME ZORAN GAĆINA ZAGREB 1
222 11.ožu.93 POPIS STROJEVA IVICA TOMIĆ LJUBUŠKI 2
223 12.ožu.93 DOPIS  ( DOMOBRANSKA PUKOVNIJA MOSTAR  U SASTAVU OZ J/IH ) MILJENKO LASIĆ - ZA FINANCIJSKU SLUŽBU OZ JIH  MOSTAR 1
224 12.ožu.93 IZVJEŠĆE ARIF PAŠALIĆ - ASIM PECO MOSTAR 1
225 12.ožu.93 BLAGOVREMENO KAPIĆ REFIK MOSTAR 1
226 12.ožu.93 ZAMOLNICA ( DOMOVNICE ) IVICA PRIMORAC MOSTAR 1
227 12.ožu.93 NAREDBA ( NOVA KOMISIJA ABIH ZA RAZMJENU RATNIH ZAROBLJENIKA ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 2
228 12.ožu.93 PRIGOVOR NA ODOBRENJE KAPIĆ REFIK MOSTAR 1
229 12.ožu.93 SAZNANJA O A BIH U SB ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
230 12.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
231 12.ožu.93 UPOZORENJE - REGULIRANJE NOVČANIH OBAVEZA MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
232 12.ožu.93 RJEŠAVANJE PROBLEMA RAZREZA UNIFORMI MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
233 12.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
234 12.ožu.93 UPIT ( GRAD ) TIHOMIR BLAŠKIĆ VITEZ 1
235 12.ožu.93 IZVJEŠTAJ STIPE ĆAVAR TOMILSAVGRAD 1
236 12.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
237 12.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGAN RAMLJAK VITEZ 1
238 12.ožu.93 IZVJEŠĆE MARKO JEZIDŽIĆ TOMISLAVGRAD 1
239 12.ožu.93 ISPORUKA KRUHA ZA VOJNE POSTROJBE HVO FRANJO ŠUMAN MOSTAR 1
240 12.ožu.93 POTVRDA JOSIP PERKOVIĆ ZAGREB 1
241 12.ožu.93 IZVJEŠĆE O STANJU SREDSTAVA ZDENKO BOŽIĆ MOSTAR 2
242 12.ožu.93 PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE STANJA U GRADU MILJENKO LASIĆ MOSTAR 3
243 13.ožu.93 AMBASADA R BIH IZRAŽAVA POŠTOVANJE... AMBASADA R BIH AMBASADA R BIH ZAGREB 2
244 13.ožu.93 DANA 11.3. OVE GODINE ( MUSLIMANSKA POLITIKA PREMA HRVATIMA ) BRANKO KVESIĆ MOSTAR 2
245 13.ožu.93 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - AUTOMOBILSKE REGISTARSKE OZNAKE JASMIN GUSKA OPĆINA KONJIC 2
246 13.ožu.93 ODGOVOR ( GRAD ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
247 13.ožu.93 PREGLED OPĆE SITUACIJE -  ZA ALIJU IZETBEGOVIĆA ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 2
248 13.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
249 13.ožu.93 INFORMACIJA ( RASPOLAGANJE STANOVIMA U MOSTARU ) SIS MOSTAR 1
250 13.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
251 13.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
252 13.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGAN RAMLJAK VITEZ 1
253 13.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
254 13.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ VITEZ 1
255 13.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ VITEZ 1
256 13.ožu.93 IZVJEŠĆE ( G.VAKUF ) IVAN TANJIĆ TOMISLAVGRAD 1
257 13.ožu.93 IZVJEŠĆE IVAN TANJIĆ TOMISLAVGRAD 1
258 14.ožu.93 ZAKLJUČCI PROŠIRENOG RATNOG PREDSJEDNIŠTVA ( VANCE - OWEN PLAN I PREGOVORI ) ALIJA IZETBEGOVIĆ SARAJEVO 3
259 14.ožu.93 IZVJEŠĆE O MOBILIZACIJI PERO JURICA - ILIJA VRLJIĆ MOSTAR 2
260 14.ožu.93 PRIMILI SMO VAŠ AKT, VAŠ IZVOR INFORMACIJA NEPOUZDAN... ZA S.HALILOVIĆA RUSMIR HADŽIHUSEJNOVIĆ RATNO PREDSJEDNIŠTVO KONJIC 1
261 14.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
262 14.ožu.93 U SLUČAJU ZAROBLJAVANJA SEAD ĆUDIĆ SARAJEVO 1
263 14.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
264 14.ožu.93 DOPUNA ZAPOVIJEDI PO RUKOVOĐENJU I ZAPOVIJEDANJU MIDHAD HUJDUR MOSTAR 3
265 14.ožu.93 DOPUNA ZAPOVIJEDI PO RUKOVOĐENJU I ZAPOVJEDANJU MIDHAD HUJDUR MOSTAR 3
266 14.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
267 14.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ VITEZ 1
268 14.ožu.93 IZVJEŠĆE JOSIP BUDIMIR GORNJI VAKUF 1
269 14.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
270 14.ožu.93 IZVJEŠĆE MIRKO BATINIĆ VITEZ 1
271 14.ožu.93 IZVJEŠĆE ZDRAVKO KRAJINA TOMISLAVGRAD 2
272 14.ožu.93 IZVJEŠĆE ZDRAVKO KRAJINA TOMISLAVGRAD 1
273 15.ožu.93 IZVJEŠĆE ( MOBILIZACIJA ABIH - LAŠVA ) MIRKO BATINIĆ VITEZ 1
274 15.ožu.93 U PRIVITKU PROSLJEĐUJEMO ORIGINAL DOPISA VELEPOSLANSTVA BIH IVAN ČIČAK REPUBLIČKI PROTOKOL ZAGREB 1
275 15.ožu.93 POTVRDA ( EJUB HUSIKA - VOĐA KONVOJA ) JOSIP PERKOVIĆ  ZAGREB 1
276 15.ožu.93 IZVJEŠTAJ NAFIJA ĆATIĆ MOSTAR 1
277 15.ožu.93 FORMIRANJE ODREDA  "ČAPLJINA" U ČAPLJINI ASIM ŠUTA ČAPLJINA 5
278 15.ožu.93 PREGLED ISPORUČENIH MTS IZ DP "SPS" 10.,11. I 12. III 1993. ZUKA VITEZ 2
279 15.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
280 15.ožu.93 SLUŽBENA ZABILJEŠKA ( BRČANSKI KONVOJ ) MILAN PAVLAK MOSTAR 3
281 15.ožu.93 UVJERENJE DENDA BOŽIDAR JABLANICA 1
282 15.ožu.93 IZVJEŠĆE ( PROZOR - G.VAKUF SPOMINJE SE NAPAD ABIH 15.III ILI 23.III 1993. ZADNJI DAN RAMAZANA ) ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
283 15.ožu.93 ZAPOVIJED ( RAD CED - A ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
284 15.ožu.93 NAREĐENJE ( UVOĐENJE IZBJEGLICA U ABIH ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
285 15.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
286 15.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
287 15.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
288 15.ožu.93 IZVJEŠĆE ( MOBILIZACIJA ABIH - ZENICA - TRAVNIK ) MIRKO BATINIĆ VITEZ 1
289 15.ožu.93 IZVJEŠĆE ( ZENICA - MOBILIZACIJA ABIH ) MIRKO BATINIĆ VITEZ 1
290 15.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
291 15.ožu.93 IZVJEŠĆE ( MOBILIZACIJA ABIH - ZENICA - TRAVNIK - VITEZ - BUSOVAČA - KISELJAK ) SLAVKO MARIN VITEZ 1
292 15.ožu.93 IZVJEŠĆE MILE ĆURIĆ TOMISLAVGRAD 1
293 15.ožu.93 NAREDBA - POSTAVLJENJA BRIGADE "NERETVA" ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 2
294 15.ožu.93 ZAHTJEV ZA OBUSTAVU ISPLATE ZBOG ODNOŠENJA STRELJIVA IZ HVO U ABIH MIROSLAV RAGUŽ ČAPLJINA 2
295 15.ožu.93 ZAPOVIJED MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
296 16.ožu.93 DOSADAŠNJA SURADNJA RH I BIH - USPOSTAVA VELEPOSLANSTVA U BIH SMILJAN ŠIMAC ZAGREB 1
297 16.ožu.93 RJEŠENJE BRANKO ŠIMARA ZAGREB 3
298 16.ožu.93 INFORMACIJA ( KONJIC ) SEKTOR ZA SIGURNOST - HVO MOSTAR 3
299 16.ožu.93 IZVJEŠĆE ( MOGUĆNOST SUKABA ABIH I HVO: ROTIMALJA - STOLAC - ČAPLJINA ) ŽARKO PAVLOVIĆ ČAPLJINA 2
300 16.ožu.93 SASTANAK MJEŠOVITE VOJNE GRUPE ( ŠIBER - GVERO - KORDIĆ ) BRIGADIR PRADO - DC UNPROFOR BIH KISELJAK 1
301 16.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
302 16.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
303 16.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
304 16.ožu.93 ZAPOVIJED ( STOLAC - K 590 ) MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
305 16.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
306 16.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
307 16.ožu.93 IZVJEŠĆE ( BUSOVAČA ) IVICA ĆOSIĆ VITEZ 1
308 16.ožu.93 IZVJEŠĆE ( BUSOVAČA - NEZIROVIĆI ) SLAVKO MARIN OZ SB 1
309 16.ožu.93 IZVJEŠĆE ( G.VAKUF - PUNKT ABIH ) TONKO DŽALTO TOMISLAVGRAD 1
310 16.ožu.93 INFORMACIJA ( MIGRACIJSKO STANJE U MOSTARU 1. III 1993. ) SIS MOSTAR 2
311 17.ožu.93 STANOVI BIVŠE JNA MILJENKO LASIĆ - ZA ARIFA PAŠALIĆA OZ JIH  MOSTAR 2
312 17.ožu.93 IZVJEŠĆE O ODVOĐENJU - NESTANKU DRAGOMIRA ILIĆA BRANKO KVESIĆ MOSTAR 2
313 17.ožu.93 IZVJEŠĆE ( SUKOBI - ŠKROBUČANI - GORICA - PAROŠ - DOLJANI ) ŽELJKO ŠILJEG PROZOR 1
314 17.ožu.93 IZVJEŠĆE ( SASTANAK PETKOVIĆ - STOJIĆ - KLARIĆ O NAMJENSKOJ INDUSTRIJI KONJIC ) SULEJMAN BUDAKOVIĆ   2
315 17.ožu.93 IZVJEŠĆE MARKO ŠARIĆ TOMISLAVGRAD 1
316 17.ožu.93 ZAHTJEVI DA SE ODMAH PUSTE PRITVORENI MUSLIMANI I VRATE DEZERTERI SA ORUŽJEM BAJRO PIZOVIĆ - NEDJELJKO OBRADOVIĆ STOLAC 1
317 17.ožu.93 ZAPOVIJED ( ŠKROBUČANI - GORICA - PAROŠ - DOLJANI TIHOMIR BLAŠKIĆ VITEZ 2
318 17.ožu.93 IZVJEŠĆE ( TRIPARTITNI SASTANAK HVO - ABIH - VRS ) KOŠTROMAN - KORDIĆ BUSOVAČA 2
319 17.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
320 17.ožu.93 U PRILOGU AKTA ( UPUSTVO ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O RATNIM ZLOČINIMA ) DŽIHO ŠEFKIJA MOSTAR 1
321 17.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
322 17.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
323 17.ožu.93 IZVJEŠĆE IVICA ĆOSIĆ OZ SB 1
324 17.ožu.93 IZVJEŠĆE TONKO DŽALTO TOMISLAVGRAD 1
325 17.ožu.93 IZVJEŠĆE ( DJELOVANJE VRS PO KRIZNIM MJESTIMA A BIH - HVO ) MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
326 17.ožu.93 IZVJEŠĆE ( ABIH OMETA KONVOJE NA PUNKTOVIMA ) BORIS PINDEK VITEZ 1
327 17.ožu.93 OVIM AKTOM ŽELIMO ( ABIH VRŠI NABAVKE NA IME HVO GRADAČAC ) FRANJO SLIŠKOVIĆ VITEZ 1
328 17.ožu.93 IZVJEŠĆE MARKO ŠARIĆ TOMISLAVGRAD 1
329 18.ožu.93 ZAPOVIJED  ( OPŠIRNA IZVJEŠĆA O PRIPREMAMA ZA OBRANU, OD POČETKA DO DANAS ) PETAR ZELENIKA - MILJENKO LASIĆ OZ JIH  MOSTAR 6
330 18.ožu.93 MERHABA ŠEFKO! MOLIMO VAS DA ZA POTREBE KOMANDE IBRAHIM POPLATA - RATNO PRESJEDNIŠTV FOČA FOČA 1
331 18.ožu.93 PISMO OTPRAVNIKA POSLOVA TRAJNE MISIJE JUGOSLAVIJE PRI UN VJEKOSLAV KRIŽANEC ZAGREB 2
332 18.ožu.93 ZAPOVIJED  ( OPŠIRNA IZVJEŠĆA O PRIPREMAMA ZA OBRANU, OD POČETKA DO DANAS ) MILJENKO LASIĆ MOSTAR 6
333 18.ožu.93 ZAPOVIJED ( MOBILIZACIJA ) RADE BOŠNJAK MOSTAR 1
334 18.ožu.93 PODATKE O ZAROBLJENIM I NESTALIM SAFET IDRIZOVIĆ JABLANICA 1
335 18.ožu.93 SEDMIČNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
336 18.ožu.93 INFORMACIJA SEAD ČUDIĆ SARAJEVO 1
337 18.ožu.93 OVIM PODNESKOM ( KOMISIJA ZA RAZMJENU ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
338 18.ožu.93 NAREDBA ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
339 18.ožu.93 OTVORENO PISMO - ODGOVORNOST SEFERA HALILOVIĆA ARMIN POHARA MOSTAR 3
340 18.ožu.93 INFORMACIJA ( SABAHUDIN VUKDALIĆ - ĆAMIL KRESO O OPĆOJ POLITIČKOJ SITUACIJI ) SEKTOR ZA SIGURNOST MOSTAR 3
341 18.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
342 18.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 1
343 18.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
344 18.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
345 18.ožu.93 IZVJEŠĆE ( PROVOKACIJE ABIH ) MILE VINAC VITEZ 1
346 18.ožu.93 ZAMOLNICA ZA  DODJELU ORUŽJA I OPREME STJEPAN BLAŽANOVIĆ - MILE GOGIĆ ZAGREB 1
347 19.ožu.93 PRIJEDLOG  ( MOBILIZACIJA ) MILJENKO LASIĆ - PETAR ZELENIKA -  ZA VLADU HVO OZ JIH  MOSTAR 2
348 19.ožu.93 PREDLOG - IZMENA FORMACIJE ŽIVKO DEVIĆ   1
349 19.ožu.93 PRIJENOS SREDSTAVA DIE ERSTE BANK - HASAN ČENGIĆ BEČ 1
350 19.ožu.93 DOZNAKA SREDSTAVA ALIJA ALIHODŽIĆ ZENICA 1
351 19.ožu.93 ŠTOVANI GOSPODINE MINISTRE, ŽELIMO VAM IZRAZITI... KAZIMIR MIKAŠEK ZAGREB 1
352 19.ožu.93 SAZNANJA O STANJU NA CRTAMA OBRANE HZ HB NOJKO MARINOVIĆ DUBROVNIK 2
353 19.ožu.93 ŠTOVANI PRIJATELJI, POTVRĐUJEMO DA SMO... NENAD VALENTIN BOROZAN ART FORCES HB - MOSTAR 2
354 19.ožu.93 POTVRĐUJEMO DA SMO OD DOMOVINSKE ZAJEDNICE... HAMZA FILIPOVIĆ ART FORCES HB - MOSTAR 1
355 19.ožu.93 POTVRĐUJEMO DA SMO OD DOMOVINSKE ZAJEDNICE... SALKO ŠARIĆ ART FORCES HB - MOSTAR 2
356 19.ožu.93 NAREĐENJE  (RASPORED LJUDSTVA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 1
357 19.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (POSTAVLJENJA) BAJRO PIZOVIĆ BRIGADA"BREGAVA"  GUBAVICA 1
358 19.ožu.93 IZVJEŠĆE O BOSANSKOJ POSAVINI - PO NALOGU BRUNE STOJIĆA MIRO ANDRIĆ MOSTAR 3
359 19.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
360 19.ožu.93 ŠTOVANI GOSPODINE SREĆKO VUČINA MOSTAR 1
361 19.ožu.93 ZABILJEŠKA KREŠIMIR ZUBAK MOSTAR 3
362 19.ožu.93 ZA GOSPODINA BALIJAGIĆA ZEJNIL DELALIĆ - FARUK BALIJAGIĆ MOSTAR 7
363 19.ožu.93 ZAMOLBA ZA STRUČNU POMOĆ SKRBI HVO ANTE VUČIĆ - BRUNO STOJIĆ ZAGREB 3
364 19.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
365 19.ožu.93 IZVJEŠĆE ( ZEJNIL DELALIĆ ) CENTAR VEZE U KLISU KONJIC 2
366 19.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
367 19.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
368 19.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBOMIR JURČIĆ VITEZ 2
369 19.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBOMIR JURČIĆ VITEZ 1
370 19.ožu.93 IZVJEŠĆE MILE VINAC VITEZ 1
371 19.ožu.93 IZVJEŠĆE TOMISLAV BOŠNJAK TOMISLAVGRAD 1
372 19.ožu.93 IZVJEŠĆE ANTO PULJIĆ TRAVNIK 4
373 20.ožu.93 NAREĐENJE  ( SAFET ĆIBO - RASPORED ) SEFER HALILOVIĆ SARAJEVO 1
374 20.ožu.93 SASTANAK ABIH I MUP-A U BRADINI ( ODNOS PREMA HVO-CEROVAC - "HOMEINI" - AVDIBEGOVIĆ - AJANOVIĆ ... ) NN   4
375 20.ožu.93 ZAPISNIK SA ZAJEDNIČKOG SASTANKA... ( ODNOS PREMA HVO ) CEROVAC - ZEBIĆ - HAKALOVIĆ - ĆOVIĆ - KOVAČEVIĆ - GUSKA - IDRIZOVIĆ - ŠAHIĆ   4
376 20.ožu.93 DANA 19.3.93 MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
377 20.ožu.93 PRESS CENTAR PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
378 20.ožu.93 INFORMACIJA PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 2
379 20.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
380 20.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
381 20.ožu.93 PODATKE MIRSAD ČAUŠEVIĆ SARAJEVO 2
382 20.ožu.93 ZAPOVIJED ( POSTAVLJENJA I PROMICANJA - HOS LIVNO ) DOBROSLAV PARAGA LIVNO 1
383 20.ožu.93 INFORMACIJA SIS MOSTAR MOSTAR 3
384 20.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 3
385 20.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
386 20.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
387 20.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBOMIR JURČIĆ OZ SB 1
388 20.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
389 20.ožu.93 UPIT ( POLO FAGOT ) TIHOMIR BLAŠKIĆ VITEZ 1
390 20.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGO DUJMOVIĆ VITEZ 1
391 20.ožu.93 IZVJEŠĆE FRANJO ČAČIJA TOMISLAVGRAD 2
392 21.ožu.93 NAREĐENJE ( OJAČANJE LINIJA OBRANE ) ARIF PAŠALIĆ ARIF PAŠALIĆ 1
393 21.ožu.93 IZVJEŠĆE ( G.VAKUF - ABIH OPKOLILA SELO HAMATLIJA ) IVAN KUTLE TOMISLAVGRAD 1
394 21.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGO DUJMOVIĆ OZ SB 1
395 21.ožu.93 DOSTAVA IZVJEŠTAJA MI PREKID SUKOBA ( SELO HAMATLIJA ) ARIF PAŠALIĆ - SULEJMAN BUDAKOVIĆ   1
396 21.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
397 21.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
398 22.ožu.93 ZAHVALNICA GORANU MATOVIĆU ENES MEMIĆ OKRUŽNI VOJNI SUD MOSTAR 1
399 22.ožu.93 POTVRDA - SPISAK UMJETNIKA SALKO ŠARIĆ ART FORCES HB - MOSTAR 1
400 22.ožu.93 ZAHVALNICA DZ MOSTAR U ZAGREBU I POPIS UMJETNIKA OKRUŽNI VOJNI SUD MOSTAR 2
401 22.ožu.93 IZDATNICA BR. 42/93 (ODJEĆA) MERCY INTERNATIONAL - ZA TUZLU, TEOČAK SPLIT? 1
402 22.ožu.93 IZDATNICA BR.40/93  (ODJEĆA) MERCY INTERNATIONAL - ZA TUZLU, TEOČAK SPLIT? 1
403 22.ožu.93 IZDATNICA BR. 39/93 MERCY INTERNATIONAL - ZA TUZLU SPLIT? 1
404 22.ožu.93 IZDATNICA BR. 41/93  (ODJEĆA) MERCY INTERNATIONAL - ZA TUZLU SPLIT? 1
405 22.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGO BANOVIĆ TOMISLAVGRAD 1
406 22.ožu.93 U SELU HOMATLIJAMA ŽELJKO MLIKOTA KONJIC 1
407 22.ožu.93 NA TEMELJU PRIMLJENIH IZVJEŠĆA VID JAZBINSKI VITEZ 1
408 22.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
409 22.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
410 22.ožu.93 IZVJEŠĆE MARIJOFIL RAJIĆ ŠIROKI BRIJEG 1
411 22.ožu.93 ZAPOVIJED - MJERE ZA SMIRIVANJE SITUACIJE PROZOR - KONJIC ŽELJKO ŠILJEG TOMISLAVGRAD 1
412 22.ožu.93 IZVJEŠĆE O SUKOBU SA HVO TRGO ADIL MOSTAR 2
413 22.ožu.93 SUKOB SA POSTROJBAMA HVO ( "NERETVICA" - SB "PROZOR" - "HERCEG STJEPAN" KONJIC ) SULEJMAN BUDAKOVIĆ   4
414 22.ožu.93 IZVJEŠTAJ ONAPADU POSTROJBI HVO ( ČULINA - ČELINSKA PLANINA ) SULEJMAN BUDAKOVIĆ   1
415 22.ožu.93 PRIKUPI SVE UHIĆENE MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
416 22.ožu.93 RJEŠENJE MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
417 22.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
418 22.ožu.93 RJEŠENJE MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
419 22.ožu.93 U VEZI VAŠEG INTERESIRANJA ( ILEGALNO ORUŽJE I ZATOČENICI VRS ) SEGET MOSTAR 1
420 22.ožu.93 IZVJEŠĆE ( SUKOBI HOMATLIJE - PROZOR - KONJIC - JABLANICA ) ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
421 22.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
422 22.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
423 22.ožu.93 IZVJEŠĆE ( "NERETVICA" - SUKOB SA HVO ) ENES KOVAČEVIĆ - SENAD DŽINO JABLANICA 1
424 22.ožu.93 NAREDBA ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
425 23.ožu.93 ZAPOVIJED  ( PUNA B/G ) MILJENKO LASIĆ - SVIMA OZ JIH  MOSTAR 1
426 23.ožu.93 IZDATNICA BR.23  (HRANA) "MERHAMET" SPLIT - ZA "MERHAMET"TEOČAK SPLIT 1
427 23.ožu.93 IZDATNICA BR. 21 "MERHAMET" SPLIT - ZA "MERHAMET" TEOČAK SPLIT 1
428 23.ožu.93 IZVJEŠĆE ( KONJIC - KLISA - PARSOVIĆI - ... ) IVICA RAJIĆ TOMISLAVGRAD 2
429 23.ožu.93 IZVJEŠĆE - AKCIJA ABIH KLISA - KONJIC NAČELNIK VEZE BRIGADE "HERCEG STJEPAN"   1
430 23.ožu.93 NA TEMELJU PRIKUPLJENIH IZVJEŠĆA ZVONKO VUKOVIĆ VITEZ 1
431 23.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
432 23.ožu.93 NA SASTANKU ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
433 23.ožu.93 ZAPOVIJED ( OSIGURANJE OBJEKATA NAMJENSKE PROIZVODNJE - "SINTEVIT" - "VITEZIT" - "SPS" ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
434 23.ožu.93 ZAPOVIJED - NAREĐENJE ( OBUSTAVA SUKOBA HVO - ABIH ) MILIVOJ PETKOVIĆ - ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
435 23.ožu.93 DOZVOLA - ZAPOVIJED ( SLOBODAN PROLAZ MOSTAR - KONJIC ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
436 23.ožu.93 ZAPOVIJED ( OSLOBAĐANJE OD VOJNE OBAVEZE ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
437 23.ožu.93 UPUTE BRIGADI "HERCEG STJEPAN" MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
438 23.ožu.93 NAREDBA (  MOSTAR - TENZIJE ABIH I HVO ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
439 23.ožu.93 IZVJEŠĆE ( AKTIVNOSTI BRIGADE "BREGAVA" ) BRIG.ADA "KNEZ DOMAGOJ" - ŽARKO PAVLOVIĆ ČAPLJINA 1
440 23.ožu.93 ZAHTJEV -  ZM "BREGAVA" U JUŽNI LOGOR NEDJELJKO OBRADOVIĆ   1
441 23.ožu.93 ZAHVALNICA HVO - U PROZOR ZA SLUŽENJE BAJRAMSKIH OBREDA ELKAZ HIDAJET PROZOR 1
442 23.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
443 23.ožu.93 OVIM DOPISOM ŽELIMO IZRAZITI ELKAZ HIDAJET EF. PROZOR 1
444 23.ožu.93 ZAPOVIJED ( OSIGURANJE HIDROELEKTRANA NA NERETVI ) MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
445 23.ožu.93 ZAPOVIJED ( OSIGURANJE MOSTOVA NA NERETVI ) MIDHAD HUJDUR MOSTAR 2
446 23.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
447 23.ožu.93 NAREĐENJE ( PROZOR - JABLANICA - KONJIC - TENZIJE ABIH I HVO ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
448 23.ožu.93 NAREĐENJE ( MOSTAR - TENZIJE ABIH I HVO ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
449 23.ožu.93 ZAPOVIJED ( RASPODJELA OPREME ) MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
450 23.ožu.93 NAREDBA ( G.PAPRATSKO ) ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
451 23.ožu.93 IZVJEŠĆE ( "NERETVICA" ) ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
452 23.ožu.93 NAREDBA DIVERZANTSKOJ ČETI ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
453 23.ožu.93 IZVJEŠĆE - UHAPŠENO 150 PRIPADNIKA HVO CEROVAC MITHAT KONJIC 1
454 24.ožu.93 NAREĐENJE ( SUSTAV VEZE ) IBRAHIM ŠARIĆ - ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
455 24.ožu.93 IZVJEŠĆE ( SUKOBI KLIS - BUTUROVIĆ POLJE - KONJIC ) ŽARKO KEŽA MOSTAR 1
456 24.ožu.93 IZVJEŠĆE ( NAPETOST KUTE - ŠĆIPE - HERE ) IVAN STIPIĆ TOMISLAVGRAD 2
457 24.ožu.93 IZVJEŠĆE ZVONKO VUKOVIĆ OZ SB 1
458 24.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGAN RAMLJAK OZ SB 1
459 24.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 2
460 24.ožu.93 IZVJEŠĆE ( SUKOB ABIH - HVO  - POGINULI I RANJENI ) MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
461 24.ožu.93 ZAPOVIJED ( NEPODUZIMATI BORBENE MJERE U KONJICU ) ŽELJKO ŠILJEG TOMISLAVGRAD 1
462 24.ožu.93 ZAPOVIJED ( FORMIRANJE IZM OZ SZH ) ŽELJKO ŠILJEG TOMISLAVGRAD 1
463 24.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA  UNPROFOR - A DŽEMAL BAJRAMOVIĆ MOSTAR 1
464 24.ožu.93 DODATNI LETOVI UNPROFOR - A DELIJA MENSUR SARAJEVO 1
465 24.ožu.93 POTVRDA PRIJEMA DŽEMAL BAJRAMOVIĆ MOSTAR 1
466 24.ožu.93 NOVONASTALA SITUACIJA ( ZATEGNUTOST ABIH - HVO ) ARIF PAŠALIĆ   1
467 24.ožu.93 ZAKLJUČCI PREDSJEDNIŠTVA HVO HZ HB POVODOM NAPADA ABIH KONJIC - JABLANICA JADRANKO PRLIĆ MOSTAR 2
468 24.ožu.93 PRIOPĆENJE S IZVANREDNE SJEDNICE HVO HZ HB URED ZA INFORMIRANJE HVO - JADRANKO PRLIĆ MOSTAR 2
469 24.ožu.93 ZERIME - SPISAK ZA ISPLATU ORUŽJA NN   1
470 24.ožu.93 ZAKLJUČCI PREDSJEDNIŠTVA HVO HZ HB POVODOM NAPADA ABIH KONJIC - JABLANICA JADRANKO PRLIĆ MOSTAR 2
471 24.ožu.93 PREMA PODACIMA ( PRIPREMA NOVOG NAPADA ABIH NA PROZOR ) BRANKO KVESIĆ MOSTAR 1
472 24.ožu.93 IZVJEŠĆE - UNIŠTENJE TENKA T-34 ĐULO DIZDAREVIĆ - PROTUOKLOPNI VOD 3.BR.HVO MOSTAR 2
473 24.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
474 24.ožu.93 ZAPOVIJED ( PODIZANJE B/G ) MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
475 24.ožu.93 NAREDBA ( NAPAD ABIH NA HVO - KOSTAJNICA - SILJ K. 1252 ) ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
476 24.ožu.93 NAREDBA - NAPAD BR. "NERETVA" - NA KOSTAJNICU I FALANOVO BRDO ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
477 24.ožu.93 KONTROLA BORBENE GOTOVOSTI - BRIGADA "NERETVA" ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 2
478 24.ožu.93 NAREDBA ( NAPAD SA SELINA NA BUKOVICA - KOSTAJNICA ) ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
479 25.ožu.93 UTJECAJ AKTUALNIH PITANJA NA STANJE U JEDINICI STANKO VRANJEŠ   2
480 25.ožu.93 GLEDE PISMA OTPRAVNIKA POSLOVA MISIJE SRJ... VLADIMIR ZAGOREC ZAGREB 2
481 25.ožu.93 ŠTOVANI GOSPODINE SANADER, U SVEZI DOPISA MARIO NOBILO ( SRJ D. ĐOKIĆ ) DUNJA ZLOIĆ ZAGREB 1
482 25.ožu.93 DODATAK IV -  SPORAZUM O PRIJELAZNOM USTROJU ( VANCE - OWEN ) IZETBEGOVIĆ - KARADŽIĆ - BOBAN - VANCE - OWEN NEW YORK 14
483 25.ožu.93 DOPUNA IZVJEŠĆA ( HVO USORA - FORMIRANO DOMO0BRANSTVO ) ANTO PULJIĆ TRAVNIK 1
484 25.ožu.93 IZVJEŠĆE ( KONJIC - JABLANICA - DOLJANI - SOVIĆKA VRATA ) ZORAN VIDAČKO TOMISLAVGRAD 1
485 25.ožu.93 IZVJEŠĆE ( JABLANICA ) B. SOLDO POSUŠJE 1
486 25.ožu.93 IZVJEŠĆE DRAGAN RAMLJAK OZ SB 1
487 25.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
488 25.ožu.93 IZVJEŠĆE IVAN STIPIĆ TOMISLAVGRAD 1
489 25.ožu.93 DODATAK OP. IZVJEŠĆU ZRINKO TOKIĆ TOMISLAVGRAD 1
490 25.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
491 25.ožu.93 OBAVJEŠTENJE ( HAMDIJA FAKO ) ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
492 25.ožu.93 NAJAVA LETOVA HELIKOPTERA UNPROFOR - A ASIM HADŽOVIĆ MOSTAR 2
493 25.ožu.93 POTVRDA PRIJEMA TELEGRAMA ASIM HADŽOVIĆ MOSTAR 1
494 25.ožu.93 OBAVJEŠTENJE ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
495 25.ožu.93 ZAPOVIJED MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
496 25.ožu.93 SPORAZUM O BIH ( VANCE - OWEN ) VANCE - OWEN - BOBAN - IZETBEGOVIĆ - KARADŽIĆ   20
497 25.ožu.93 FORMIRANJE KOMISIJE ZA RAZMJENU RATNIH ZAROBLJENIKA ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 1
498 25.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
499 25.ožu.93 UPIT ( RUSMIR HADŽIHUSEJINOVIĆ - SAFET ĆIBO ) RUSMIR HADŽIHUSEJNOVIĆ KONJIC 1
500 25.ožu.93 PODATKE MIRSAD ČAUŠEVIĆ SARAJEVO1  
501 25.ožu.93 IZVJEŠĆE ( PROZOR - PARSOVIĆI ) DRAGO BANOVIĆ TOMISLAVGRAD 1
502 25.ožu.93 IZVJEŠĆE O PROBLEMIMA U LIVNU ( HSP - HOS ) SIS TOMISLAVGRAD 2
503 25.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
504 25.ožu.93 PREGLED PROMETNIH NEZGODA UNPROFOR - A DRAGAN ĆUMURIJA; DIVIĆ MARKO MOSTAR 1
505 26.ožu.93 ODLUKA O PROMJENI USTROJA I NAZIVA... FRANJO TUĐMAN ZAGREB 3
506 26.ožu.93 NA TEMELJU VAŠEG ZAHTJEVA ZA MOBILIZIRANJE... BRANKO BANDIĆ MOSTAR 2
507 26.ožu.93 NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MOBILIZIRANJE VAŠE BRIGADE... BRANKO BANDIĆ MOSTAR 1
508 26.ožu.93 ZAHTJEV ( HV PRIPADNIK DRAGAN JURIŠIĆ ) ŽELJKO ŠILJEG TOMISLAVGRAD 1
509 26.ožu.93 IZVJEŠĆE ( KOSTAJNICA - NERETVICA - BOKŠEVICA ) MIRO ĆOLIĆ TOMISLAVGRAD 2
510 26.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
511 26.ožu.93 IZVJEŠĆE ( KONJIC - PROZOR - BRADINA - PULJIĆ - BUDAKOVIĆ ) MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
512 26.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
513 26.ožu.93 BRADINA - HVO ZAROBLJENICI ARIF PAŠALIĆ -  SULEJMAN BUDAKOVIĆ   2
514 26.ožu.93 VEZA:VAŠ AKT - PUNKTOVI DALJNJI SUKOBI ARIF PAŠALIĆ - SULEJMAN BUDAKOVIĆ   1
515 26.ožu.93 IZVJEŠTAJ ( KONJIC - JABLANICA ) ARIF PAŠALIĆ - SULEJMAN BUDAKOVIĆ   1
516 26.ožu.93 NALOG ( OS BIH - ŠETA ŠUAJB - BRUNO STOJIĆ - SAFET ORUČEVIĆ ) VLADIMIR ZAGOREC ZAGREB 7
517 26.ožu.93 DELEGACIJA RBIH POTPISALA MIROVNI PLAN U CJELOSTI ( VANCE - OWEN ) PRVA MOSTARSKA BRIGADA MOSTAR 3
518 26.ožu.93 DESET ISTINA O BOSNI ALIJA KEBO MOSTAR 4
519 26.ožu.93 UPOZORENJE BRIGADI "BREGAVA" ( ŠIRENJE ZONE ODGOVORNOSTI ) NEDJELJKO OBRADOVIĆ ČAPLJINA 1
520 26.ožu.93 OBAVJEŠTENJE PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
521 26.ožu.93 NAREĐENJE ( OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA ) SEFER HALILOVIĆ SARAJEVO 1
522 26.ožu.93 POŠTOVANA GOSPODO SUPRUGE ZAROBLJENIH VOJNIKA I ČASNIKA - TOLE - ZRNO -UGRIN - STANIĆ SPLIT 2
523 26.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
524 26.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
525 26.ožu.93 ZAPOVIJED MIDHAD HUJDUR MOSTAR 1
526 26.ožu.93 NALOG ( OS BIH - ŠETA ŠUAJB ) VLADIMIR ZAGOREC ZAGREB 3
527 26.ožu.93 ODOBRENJE ZA PREMJEŠTANJE PUNKTA KOD S. JELEČIĆ ENES KOVAČEVIĆ JABLANICA 1
528 26.ožu.93 NALOG ( OS BIH - ŠETA ŠUAJB ) VLADIMIR ZAGOREC ZAGREB 1
529 27.ožu.93 IZVJEŠĆE SA SASTANKA POD HRGUDOM SA SRPSKOM STRANOM BERISLAV PUŠIĆ - ILIJA FILIPOVIĆ - BOŽO RAGUŽ OZ JIH  MOSTAR 3
530 27.ožu.93 ZAPOVIJED  (AKTIVNA OBRANA) MILIVOJ PETKOVIĆ - MILJENKO LASIĆ GS HVO ; OZ JIH  MOSTAR 1
531 27.ožu.93 ZAPOVIJED  (AKTIVNA OBRANA) PETAR ZELENIKA - MILJENKO LASIĆ OZ JIH  MOSTAR 2
532 27.ožu.93 ZAPOVIJED  ( TRIPARTITNI SPORAZUM - PREKID VATRE ) MILIVOJ PETKOVIĆ - MILJENKO LASIĆ GS HVO ; OZ JIH  MOSTAR 1
533 27.ožu.93 RUKOPIS NN   1
534 27.ožu.93 ZAJEDNIČKA IZJAVA  ( POZDRAVLJA VANCE-OWENOV PLAN ) DR FRANJO TUĐMAN - ALIJA IZETBEGOVIĆ ZAGREB 1
535 27.ožu.93 OBAVJEŠTENJE (RASPORED) RAGIB DIZDAR BRIGADA"BREGAVA" 1
536 27.ožu.93 IZVJEŠĆE SLAVKO MARIN VITEZ 1
537 27.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
538 27.ožu.93 IZVJEŠĆE ( POKOJIŠTE - BARE ) ZDRAVKO ŠAGOLJ KONJIC 1
539 27.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
540 27.ožu.93 IZVJEŠĆE HASAN JELEČ ŠIROKI BRIJEG 1
541 27.ožu.93 ZAPOVIJED ( TRIPARTITNI SPORAZUM O PREKIDU SUKOBA ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
542 27.ožu.93 ZAPOVIJED MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
543 27.ožu.93 SUGLASNOST MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
544 27.ožu.93 SUGLASNOST MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
545 27.ožu.93 POŠTOVANI GENERALE ( PETKOVIĆ ) LARS - ERIC WAHLGREN   1
546 27.ožu.93 ZAJEDNIČKA IZJAVA ( VANCE - OWEN ) IZETBEGOVIĆ - BOBAN ZAGREB 4
547 27.ožu.93 ZAJEDNIČKA IZJAVA ( VANCE - OWEN ) IZETBEGOVIĆ - BOBAN ZAGREB 1
548 27.ožu.93 ZAPAŽANJA MIRSAD ČAUŠEVIĆ SARAJEVO 1
549 27.ožu.93 PRILAŽEMO VAM ZNANJA ANTE MILIČEVIĆ ZAGREB? 5
550 27.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
551 27.ožu.93 UPOZORENJE ( ZUKINA JEDINICA BLOKIRALA HRVATSKO SELO - KONJIC ) SULEJMAN BUDAKOVIĆ SARAJEVO 1
552 28.ožu.93 OBAVJEŠTENJE  (PRIMOPREDAJA MAGACINA) BOŠKAILO ZIJAD BRIGADA"BREGAVA" ROTIMLJA 1
553 28.ožu.93 IZVJEŠĆE IVICA ĆOSIĆ VITEZ 1
554 28.ožu.93 IZVJEŠĆE ZAJEDNIČKE KOMISIJE ABIH - HVO ( KONJIC ) SLAVKO PULJIĆ - ESAD RAMIĆ KONJIC 1
555 28.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
556 29.ožu.93 OBAVJEŠTAJNI IZVJEŠTAJ SMAJO ČERKEZ - ZA KOM-DU 4.KORPUSA KOMANDA BRIGADE"BREGAVA" 1
557 29.ožu.93 IZVJEŠĆE BORIS PINDEK OZ SB 1
558 29.ožu.93 IZVJEŠĆE NIKO BELJO TOMISLAVGRAD 1
559 29.ožu.93 IZVJEŠĆE IVICA ĆOSIĆ VITEZ 1
560 29.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
561 29.ožu.93 IZVJEŠĆE ANTE VIDAČAK ŠIROKI BRIJEG 1
562 29.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBO TOMIĆ TOMISLAVGRAD 1
563 29.ožu.93 IZVJEŠĆE ( ZLOČINI NEKIH PRIPADNIKA ABIH - ORLIŠTE ...) SLAVKO RODIĆ KONJIC 1
564 29.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
565 29.ožu.93 IZVJEŠĆE SAFET NOŽIĆ MOSTAR 1
566 29.ožu.93 PRENESITE NA ZLATAR DINKO ZEBIĆ MOSTAR 1
567 29.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
568 29.ožu.93 ŠTOVANI GOSPODINE CRNJAC ( DOMOVNICE ZA MUSLIMANE VP 1114 ) DUNJA ZLOIĆ - MIRKO ŠUNDOV ZAGREB 3
569 29.ožu.93 IZVJEŠĆE SULEJMAN BUDAKOVIĆ MOSTAR 1
570 30.ožu.93 PRIJEPIS-IZVOD IZ NAREDBE (POSTAVLJENJE) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA" STOLAC 2
571 30.ožu.93 PRIJEPIS-IZVOD IZ NAREDBE  (POSTAVLJENJE) ALIJA ĐULIĆ BRIGADA"BREGAVA"  STOLAC 2
572 30.ožu.93 ZNACI RASPOZNAVANJA (A RBIH) BALAVAC HALKO - ZA K-DANTA 1.P.B. BRIGADA"BREGAVA"  ROTIMLJA 1
573 30.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
574 30.ožu.93 IZVJEŠĆE BORIS PINDEK VITEZ 1
575 30.ožu.93 IZVJEŠĆE VLADO JURIĆ VITEZ 1
576 30.ožu.93 IZVJEŠĆE MILE VINAC VITEZ 1
577 30.ožu.93 IZVJEŠĆE SLAVKO PULJIĆ KONJIC 1
578 30.ožu.93 PRISTANAK NA TRIPARTITNE RAZGOVORE MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 3
579 30.ožu.93 U CILJU SAGLEDAVANJA TEMIN SEMIR   2
580 30.ožu.93 DNEVNI BILTEN PRESS CENTAR 3. KORPUSA ZENICA 1
581 30.ožu.93 U CILJU SAGLEDANJA TEMIM SEMIR MOSTAR 2
582 30.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 2
583 30.ožu.93 NALOG ( OS BIH - ŠETA ŠUAJB ) VLADIMIR ZAGOREC ZAGREB 3
584 31.ožu.93 U PRILOGU VAM DOSTAVLJAMO POZIV SAD-A... SMILJAN ŠIMAC ZAGREB 1
585 31.ožu.93 IZVJEŠĆE PAVO GELO TOMISLAVGRAD 2
586 31.ožu.93 IZVJEŠĆE MIRKO BAČAK TOMISLAVGRAD 1
587 31.ožu.93 IZVJEŠĆE MILE VINAC OZ SB 1
588 31.ožu.93 IZVJEŠĆE LJUBOMIR JURIĆ VITEZ 1
589 31.ožu.93 IZVJEŠĆE MILJENKO LASIĆ MOSTAR 1
590 31.ožu.93 IZVJEŠĆE SULEJMAN BUDAKOVIĆ - ASIM PECO MOSTAR 1
591 31.ožu.93 ZAPOVIJED ( PROFESIONALNA POSTROJBA U BRIGADI ) MILIVOJ PETKOVIĆ MOSTAR 1
592 31.ožu.93 POJAŠNJANJA SEFER HALILOVIĆ SARAJEVO 1
593 31.ožu.93 IZVJEŠĆE O RADU PRAVNE SLUŽBE 4.K ARIF PAŠALIĆ MOSTAR 8
594 31.ožu.93 IZVJEŠĆE ŽARKO KEŽA MOSTAR 1