Br. dokumenta
Datum
Opis dokumenta Autor
1
17-Oct-92 Odluka o osnivanju Odjela Javnog Tužiteljstva Bosne i Hercegovine na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne u doba rata ili neposredne ratne opasnosti.  Boban Mate
2
17-Oct-92 Odluka o provođenju Zakona o javnom redu Republike Bosne i Hercegovine na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne u doba rata ili neposredne ratne opasnosti.  Boban Mate
3
17-Oct-92 Odluka o provođenju Zakona o cestama i sigurnosti u prometu Republike Bosne i Hercegovine na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne u doba rata ili neposredne ratne opasnosti.  Boban Mate
4
17-Oct-92 Odluka o promjeni Zakona Republike BH o javnom okupljanju u Hrvatskoj Zajednici Herceg-Bosni za vrijeme državnog rata ili neposredne ratne opasnosti.  Boban Mate
5
14-Aug-92 Odluka o imenovanju podpredsjednika Hrvatskog Vijeća Obrane Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne.   
6
17-Oct-92 Odluka o smjenjivanju s dužnosti Predsjednika Visokog Suda u Mostaru; Simo Pupić Boban Mate
7
17-Oct-92 Odluka o smjenjivanju s dužnosti sudca Nižeg Suda u Čapljini; Marinko Katić Boban Mate
8
17-Oct-92 Odluka o smjenjivanju s dužnosti javnog tužitelja u Konjiću; Mladen Jurisić Boban Mate
9
17-Oct-92 Odluka o imenovanju podpredsjednika Hrvatskog Vijeća Obrane Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne; Krešimir Zubak Boban Mate
10
17-Oct-92 Odluka o imenovanju zamjenika šefa Odjela Pravosuđa i Opće Uprave Hrvatskog Vijeća Obrane Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne; Karlo Sesar Boban Mate
11
17-Oct-92 Odluka o biranju sudaca Okružnog Vojnog Suda u Mostaru; Miro Biošnjak, Blago Dodig, Davor Silić, Željko Soldo Boban Mate
12
17-Oct-92 Odluka o imenovanju Okružnog Vojnog Tužitelja u Mostaru i Zamjenika Okružnog Vojnog Tužitelja u Mostaru; Mladen Jurišić, Ekrem Insanić, Mario Bogdanović Boban Mate
13
17-Oct-92 Odluka o biranju Predsjednika Višeg Suda u Mostaru; Mladen Barbarić  Boban Mate
14
27-Nov-92 Odluka o primjeni uredbe sa zakonskom snagom o usvajanju Građanskog procesnog prava PrlicJadranko
15
27-Nov-92 Odluka o imenovanju Odbora za regulaciju Hrvatskog Vijeća Obrane Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne; Aid Falović, Damjan Vlašić, Ante Bijuk, Mahmut Jugo PrlicJadranko
16
27-Nov-92 Odluka o provođenju uredbe sa zakonskom snagom o usvajanju Zakona o upravnim sporovima i uredbe sa zakonskom snagom o neprimjenjivanju Zakona o upravnim sporovima. PrlicJadranko
17
27-Nov-92 Odluka o primjeni uredbe sa zakonskom snagom o usvajanju Zakona o izvršnom postupku, provedenog kao državni zakon u Bosni i Hercegovini, u doba rata ili neposredne opasnosti od rata. PrlicJadranko
18
09-Dec-92 Odluka o dopuni Zakona o sudskim dužnostima za vrijeme neposredne opasnosti od rata ili ratnog stanja na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne.  PrlicJadranko
19
17-Dec-92 Odluka o primjenjivanju Poslovnika Redovnih Sudova na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne za vrijeme neposredne opasnosti od rata ili ratnog stanja.  PrlicJadranko
20
03-Jul-92 Odluka o oduzimanju imovine okupatoru i prijenos vlasništva imovine okupatora na Hrvatsku Zajednicu Herceg-Bosnu.  Boban Mate
21
15-May-92 Odluka o imenovanju šefa Ministarstva Gospodarstva Hrvatskog Vijeća Obrane Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne; Vladimir Soljić Boban Mate
22
15-May-92 Odluka o imenovanju šefa Ministarstva Unutarnjuh Poslova Hrvatskog Vijeća Obrane Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne; Branko Kvesic Boban Mate
23
15-May-92 Odluka o imenovanju šefa Odjela pravosuđa i opće uprave Hrvatskog Vijeća Obrane Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne; Zoran Buntic Boban Mate
24
23-Dec-92 Odluka o primjeni zakona o redovnim sudovima na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne za vrijeme neposredne opasnosti od rata ili ratnog stanja.  PrlicJadranko
25
29-Oct-93 Odluka o odobrenju imenovanja Željka Makića iz Orašja okružnim vojnim sucem. Kobas Pavo, President of HVO Orasje
26
29-Oct-93 Odluka o odobrenju imenovanja Ive Orsolića iz Tolisa okružnim vojnim sucem.  Kobas Pavo, President of HVO Orasje
27
29-Sep-92 Odluka o stvaranju političnog i zakonskog statusa općine Orašje da bi se pridružila Hrvatskoj Zajednici Bosanska Posavina. Kobas Pavo, President of War Presidency of the Municipality Orasje
28
03-Jul-93 Odluka o imenovanju privremenog predsjednika Općinskog Prekršajnog Suda Livno; Dinko Galović Bakovic Mirko President of the Municipal HVO Livno
29
03-Jun-93 Odluka o usvajanju prijedloga o imenovanju - izboru predsjednika Nižeg Suda u Livnu; Karlo Jakešević Bakovic Mirko President of the Municipal HVO Livno
30
03-Jun-93 Odluka o usvajanju prijedloga o imenovanju - izboru predsjednika Nižeg Suda u Livnu; Mirko Bralo  Banovic Mirko, President of the Municipal HVO Livno
31
18-Nov-91 Odluka o stvaranju Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne (potpisi)
 
32
18-Nov-92 Odluka o stvaranju Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne   
33
08-Aug-92 Uredba sa zakonskom snagom o stvaranju radnih okruga IzetbegovicAlija
34
28-Aug-92 Uputa o primjeni uredbe sa zakonskom snagom o stvaranju radnih okruga u Odjelima pravosuđa i opće uprave  Ranko Nikolic Ministry of Justice with approval of Ministry of Defence
35
05-Jun-92 Odluka o stvaranju ratnog suda za općinu Mostar  TopicJadran
36
19-Jun-92 Odluka o prijevozu, telekomunikacijama i obavještavanju u ratnim uvjetima TopicJadran
37
11-Jul-92 Opća mobilizacija osoblja i materijla u općini Mostar  TopicJadran
38
24-Jul-92 Zaključak – Zabrana političkih stranaka sa jugoslavenskim programom  TopicJadran
39
18-Jan-93 Sastanak HVO-a HZ HB / zapisnici, dana 18.01.1993. Zubak Krešimir,; Tomić Neven;
Marić Jozo;
40
20-Jan-93 Boban / podređene snage ABIH/HVO-a
 
41
31-Jan-93 Međunarodna Konferencija o Bivšoj Jugoslaviji / Vance-Owen Plan
 
42
15-May-92 Zakonska odluka o privremenom osnivanju izvršne vlasti i uprave na području HZ HB Boban Mate
43
03-May-92 Ratno stanje / odluka Kobas Pavo, President of War Presidency of Municipality Orasje
44
15-May-92 Odluka o organizaciji odbora HVO-a u naseljima  
45
02-Mar-93 Odluka kojom se odobrava kasarni Prekršajnog zatvora i prihvatne ustanove da zaposli osoblje MarkovicPero
46
22-Sep-92  Zapisnik sa 4. sjednice HVO-a HZ HB  Buntić Zoran; PerkovicZoran Marić Jozo; Tomić Neven;
47
11-Feb-93 Zapisnik sa 25. sjednice HVO-a HZ HB  Zubak Krešimir, Tomić Neven PerkovicZoran
48
31-Dec-92 Zaključak o prihvaćanju izvještaja Ministarstva Financija   
49
21.5.1993 Pismo J. Prlića upućeno Bobanu i Izetbegoviću; predmet: savjetovanje u vezi izbora privremene VladeRBiH PrlicJadranko
50
23.5.1993 Izvještaj J. Prlića Owenu i Stoltenbergu o poduzetim aktivnostima Predsjednika Privremene Centralne Vlade  PrlicJadranko
51
23.5.1993 Pismo J. Prlića upućeno Vladi RBiH u njezinom ranijem sastavu o predavanju mandata novoj Vladi PrlicJadranko
52
23.5.1993 Pismo J. Prlića upućeno Harisu Silajdžiću, Ministru Vanjskih Poslova (privremene Vlade) PrlicJadranko
53
27.5.1993 Pismo Alije Izetbegovića upućeno J. Prliću; predmet: savjetovanje o stvaranju privremene Vlade RBiH IzetbegovicAlija
54
1.6.1993 J. Prliev (Predsjednik Vlade RBiH) govor prilikom Kurban Bajrama PrlicJadranko
55
5.6.1993 PismoJadranka Prlića upućeno Aliji Izetbegoviću i Mati Bobanu; predmet: savjetovanje o imenovanju Vlade PrlicJadranko
56
14-Aug-92 Zapisnik sa sjednice predsjedništva HZ HB u Grudama  
57
11-Jan-93 Zapisnik sa radnog sastanka HVO-a HZHB Tomić Neven Zubak Krešimir,
58
03-Jul-92 Zapisnik sa sjednice predsjedništva HZHB  
59
18-Aug-93 Zapisnik sa radnog sastanka HVO-a HZHB održanog u Mostaru Zubak Krešimir, Buntić Zoran Tomić Neven
60
11-Jun-92 Odluka o privremenoj zapljeni napuštenih stanova i kuća za potrebe prognanih iz okupiranih područja  Dzojic Pavle President of Crisis Staff
61
19-Oct-93 Petar Puljić, Odjel pravosuđa i opće uprave, Čapljina, Rad pravosuđa i opće uprave  Puljic Petar
62
26-Aug-93 RBiH, HZHB, Sporazum o Bosni i Hercegovini (krivi datum) – brošura za sastanak predsjedništva HZHB  
63
08-Nov-93 Vojni sud općine Mostar / Izvještaj o inspekciji zarobljenika u Vojnom Istražnom Zatvoru Ljubuški  MaricVelimir, president of District Military Court
64
18-Sep-93 Izvještaj J. Prlića za Vrhovnog Zapovjednika Oružnih Snaga HR HB i za Predsjednika Zastupničkog Doma HR HB; predmet: zločin PrlicJadranko
65
19-Jul-93 Zaključak HVO-a; predmet: ratni zarobljenici, potpisao  J. Prlić PrlicJadranko
66
16-Jan-93 Prijedlog koji je potpisao Bruno Stojić; predmet: imenovanje sudaca StojicBruno
67
12-Jun-92 Stvaranje HVO-a Tuzla  
68
03-Mar-93 Pismo J. Prlića upućeno Zlatku Lagumdžiji, Podpredsjedniku Vlade RBiH, o stvaranju okruga Mostar i Livno  PrlicJadranko
69
05-Aug-93 Izvještaj o radu vojnih sudova i prekršajnih sudova, potpisao Zoran Buntić, Šef  Odjela pravosuđa i opće uprave  Buntić Zoran
70
30-Nov-93 Izvještaj o radu Odjela pravosuđa i opće uprave, srpanj-studeni 1993.  
71
08-Jul-93 Izvještaj o radu Okružnog Vojnog Suda u Mostaru do 30. lipanj 1993.  
72
10-Aug-93 Pismo J. Prlića upućeno M. Bobanu / popis dokumenata HVO-a HZHB / zatraženo odobrenje PrlicJadranko
73
15-Dec-92 Zapisnik sa zajedničkog sastanka HVO-a Banovica, Lukavac, Tuzla i Zivinice; predmet: HZ Soli  
74
09-Oct-92 Prijedlog za izbor Predsjednika sudova u Mostaru Buntić Zoran
75
09-Apr-93 Plan J. Prlića o posjetama članova HVO-a općinama; predmet: dokumenti Vance-Owen  PrlicJadranko
76
06-Aug-93 Izvještaj o radu okružnih prekršajnih sudova, ureda okružnih vojnih tužitelja i okružnih  vojnih sudova HZ HB, 1. siječanj 1993. do 6. kolovoz 1993., napisao Zoran Buntic Buntić Zoran
77
06-Aug-93 Jedinstveni izvještaj o radu općinskih prekršajnih sudova što se tiče primjene Odluke o oružanim snagama HZ HB Buntić Zoran
78
13-Jul-93 Odbor za reguliranje HVO-a HZHB, izvještaj o radu u priodu od siječnja-lipnja 1993 PerkovicZoran
79
15-Dec-92 Zakonska odluka o privremenoj organizaciji izvršne vlasti i uprave na području HVO-a Hrvatske Zajednice Soli  
80
05-Aug-93 Ured Okržnog Vojnog Tužitelja Livno / Podaci o broju osoba prijavljenih zbog kaznenih djela BradaricGoran
81
11-Jul-92 Naredba/ muškarcima od 18 do 60 zabranjeno je napuštanje općine Ljubuški  SimicMilan President of HVO
82
20-Nov-92 Odluka o smjenjivanju s dužnosti predsjednika i članova kriznog stožera HVO-a iz općine Široki Brijeg  MikulicAndjelko, president of HVO
83
20-Nov-92 Odluka o imenovanju HVO-a općine Široki Brijeg MikulicAndjelko, president of HVO
84
09-Oct-92 Oslobođenje: Alija Izetbegović u Mostaru / Armja BH i HVO pod jedinstvenim zapovjedništvom Oslobodjenje
85
31-Oct-92 Zaključak HVO-a HZ HB o plaćanju službenika i zaposlenika u HVO HZ HB PrlicJadranko
86
05-Jul-93 Zaključak koji je potpisao Prlic; Predmet: izvještaj svih tijela HVO-a HZ HB za razdoblje od siječnja-lipnja 1993. PrlicJadranko
87
15-Jan-93 Odluka HVO-a HZ HB koju je potpisao Prlić o imenovanju Aida Glavovića pomoćnim šefom Odjel pravosuđa i opće uprave  PrlicJadranko
88
15-Jan-93 Odluka HVO-a HZ HB koju je potpisao Prlić o izboru sudaca Odjela Vrhovnog Suda Bosne i Hercegovine u Mostaru PrlicJadranko
89
23-Dec-92 Odluka HVO-a HZ HB da se dodjele sredstva za Odjel pravosuđa i opće uprave, potpisao Prlic PrlicJadranko
90
21-Aug-93 Pismo J. Prlića upućeno Izvršnom Komitetu HDZ-a Bosne i Hercegovine PrlicJadranko
91
08-Jul-92 Odluka o stvaranju administrativnih ureda na području hrvatskog dijela općine Teslic-Komusina   
92
28-Jul-92 Zakonska odluka o privremenom stvaranju izvršne vlasti i uprave hrvatskog dijela općine Teslic   
93
20-Aug-92 Odluka o pridruženju HZ Usora HZ HB u Bosni i Hercegovini  
94
21-Sep-92 Izvještaj koji je potpisao Ivo Andrić, Predsjednik HVO-a općine Zivinice   
95
12-Jun-92 Odluka o osnivanju HVO-a Banovici  
96
25-Jun-92 Odluka o stvaranju vojne jedinice HVO-a Tuzla   
97
14-Oct-92 Zaključci sa sjednice HVO-a u sjeveroistočnoj Bosni održane 13. listopada 1992. (ime promjenjeno u HVO Soli)  
98
11-May-92 Zakonska odluka o osnivanju HVO-a HZ Bosanska Posavina  
99
21-Aug-92 Odluka da se općina Žepće pridruži HZ HB  
100
14-Aug-92 Odluka da se općina Orašje pridruži HZ HB  
101
26-Nov-93 Kazneni vojin policijski odjel / kaznena prijava protiv 145 osoba (ratnih zarobljenika) u Livnu  
102
27.5.1993 Međunarodna Konferencija o Bivšoj Jugoslaviji, pismo pravnog savjetnika Szasza; predmet: sastanak koordinirajućeg tijela  
103
11-Jul-92 Odluka o općoj mobilizaciji ljudi, predmeta i tehničkih sredstava na području općine Široki Brijeg   
104
26-Aug-93 Izvještaj o radu Nižeg Suda u Stolcu, 1. siječanj -20. kolovoz 1993.  
105
17-Sep-92 Predsjednički transkript sa potpunim prijevodom na engleski jezik PrlicJadranko Buntić Zoran PelivanJure
106
12-Oct-93 Izvještaj o radu Ureda državnog javnog tužiteljstva, Odjel u Mostaru (1. siječanj – 30. rujan 1993.)  
107
11-Oct-93 Izvještaj o radu Vrhovnog Suda, Odjel u Mostaru, potpisao Marko Martinović, Predsjednik odjela  
108
22-Jun-93 Viši Prekršajni sud u Mostaru, izvještaj o situaciji i problemima općinskih prekršajnih sudova  
109
16-Dec-93 Izvještaj o radu ureda Nižeg Javnog Tužiteljstva u Mostaru (1.siječanj-15.prosinac 1993.)  
110
11-Oct-93 Izvještaj o radu Višeg Suda u Mostaru (1.siječanj -30. rujan 1993.)  
111
11-Oct-93  Izvještaj o radu ureda Višeg Javnog Tužiteljstva Mostar (1.siječanj– 30.rujan 1993.)  
112
09-Oct-93 Izvještaj o radu ureda Nižeg Javnog Tužiteljstva Čapljina (1.siječanj–30.rujan 1993.)  
113
08-Oct-93 Izvještaj o radu ureda Nižeg Javnog Tužiteljstva Stolac (1.siječanj – 30. rujan 1993.)  
114
27-Aug-93 Izvještaj o radu Vrhovnog Suda u Mostaru, Odjel u Mostaru  
115
15-Jan-93 Odluka o izboru sudaca Nižeg Suda u Stolcu PrlicJadranko
116
17-Feb-93 Popis zaposlenika Nižeg Suda u Mostaru sa radnom obavezom u siječnju 1993.  
117
31-Jan-93 Popis zaposlenika Nižeg Suda u Mostaru sa radnom obavezom u siječnju 1993.  
118
14-Feb-93  Viši sud u Mostaru, podaci o osoblju  
119
23-Mar-93 HVO Odjel pravosuđa i opće uprave, pismo podpredsjednika HVO-a HZ HB Bosanska Posavina, prijedlog za upravitelje zatvora TadicMato
120
31-Jan-93 Popis zaposlenika u pravosuđu koji su primili plaće za siječanj 1993.  
121
1.6.1993 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine / Predložene zaklonske odluke o provincijama  
122
1.6.1993 Predložena zakonska odluka o javnom pravobranitelju Republike Bosne i Hercegovine  
123
1.6.1993 Konačni tekst zakonske odluke o Sudu za Ljudska Prava Republike Bosne i Hercegovine  
124
1.6.1993 Konačni tekst zakonske odluke o preuzimanju međunarodnih dokumenata o zaštiti ljudskih prava u Republici Bosni i Hercegovini  
125
1.6.1993 Konačni tekst zakonske odluke osuradnji sa međunarodnim nadzornim poslanstvom za ljudska prava  
126
1.6.1993 Konačni tekst zakonske odluke o vojnom vijeću Republike Bosne i Hercegovine  
127
1.6.1993 Odluka o imenovanju članova vojnog vijeća Republike Bosne i Hercegovine  
128
03-Jul-92 Javna objava M. Bobana o stavaranju privremene izvršne vlasti (HVO) Boban Mate
129
12-Apr-92 Pismo Skupštine općine Konjic (krizni stožer) upućeno Glavnom Stožeru Hrvatske Vojske; predmet: zahtjev za oružjem i municijom  
130
28-Oct-92 Članak u Slobodnoj Dalmaciji / Zoran Buntic, Ministar Pravosuđa HZ HB: Herceg-Bosna je u Bosni i Hercegovini  
131
03-Mar-93 Mahmutcehajic šalje pismo Demiroviću, naslovljeno na Pasalića, Maslesa i Prlića; predmet: okruzi Mostar i Livno Mahmutcehajic
132
29-Apr-93 Članak u Vjesniku / Poslanstvo HVO-a u središnjoj Bosni  
133
16-Mar-93 Zahtjev da se nabave uniforme za osoblje osiguranja Okružnog Zatvora Mostar, potpisao Zoran Buntic Buntić Zoran
134
24-Jan-84 Službene Novine SR BiH; Zakon o provođenju kaznenih i prekršajnih sankcija (preuređen takst)  
135
18-Nov-91 Odluka o osnivanju Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne  
136
08-Apr-92 "Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Br. 1, Rujan 1992., Odluka broj: 2/92, Strana 4. Odluka o stvaranju Hrvatskog Vijeća Obrane.
 
137
10-Apr-92 Ovjerena naredba svim općinskim stožerima HVO-a čime HVO postaje jedino zakonsko vojno tijelo, potpisaoMate Boban. Ref. Br.: Z-01-11 Boban Mate
138
15-May-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Službene Novine, Broj 1, Rujan 1992., Imenovanje Jadranka Prlića šefom odjela za financije Boban Mate
139
13-Jun-92 Narodni List, Službene Novine HZHB, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Službene Novine, Broj 1, Rujan 1992., Zakonska odluka o Općinskoj izvršnoj vlasti i općinskoj upravi. Stranice 9-10. Ref.br.: 4/92 Boban Mate
140
03-Jul-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 1, Rujan 1992., strana 31. Odluka o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u HZHB  
141
03-Jul-92 Narodni List, Službene Novine HZHB, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 1, Rujan 1992. Odluka o osnivanju HZHB, dopunjena 13/7/1992. Boban Mate
142
03-Jul-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Rujan 1992., Odluka o osnivanju Službenih Novina Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne. Ref. Br.: 5/92
 
143
21-Jul-92 Potpisani sporazum Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana o prijateljstvi i suradnji.  
144
03-Jul-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 1, Rujan 1992. Odluka o premještanju sredstava JNA/Jugoslavenske Narodne Armije/ i  SSNO/ Saveznog Sekretarijata za Narodnu Obranu/ na području HZ H-B u ??? (nedostaje dio teksta) Boban Mate
145
01-Sep-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 2, Rujan 1992. Imenovanje Jadranka Prlića Predsjednikom Hrvatskog Vijeća Obrane (str. 20).
 
146
01-Sep-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 2, Rujan 1992.: Odluka o organizaciji i području djelatnosti Odjela Hrvatskog Vijeća Obrane HZHB (str. 3-9).
 
147
01-Sep-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 2, Rujan 1992.: Odluka o primjeni Kaznenog Zakonika (str. 15).  
148
03-Sep-92 Ovjerena odluka o osnivanju Središnjeg Vojnog Zatvora u Mostaru na Heliodromu vojarne, i o imenovanju Mile Pusića upraviteljem zatvora, potpisao Bruno Stojić. Ref. Br.: 03-44/92.  StojicBruno; Head of Defence Department
149
03-Oct-92 zapisnik HVO-a HZHB sa 5. sastanka Vlade Hrvatskog Vijeća Obrane  Buntić Zoran; PerkovicZoran; Marić Jozo; Zubak Krešimir,;
150
17-Oct-92 Zapisnik sa 6. sastanka vlade HVO-a  Buntić Zoran Tomić Neven
151
17-Oct-92 151. "Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Studeni 1992. Odluka o osnivanju ureda vrhovnog suda na području  HZHB u vrijeme rata ili neposredne ratne opasnosti. Ref. Br.: 632/92
 
152
17-Oct-92 Odluka o Uredu okružnog vojnog tužitelja na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne u vrijeme rata ili neposredne ratne opasnosti  Boban Mate
153
17-Oct-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 6, Odluka o osnivanju Odjela javnog tužilaštva BH na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne u vrijeme rata ili neposredne ratne opasnosti
 
154
17-Oct-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Studeni 1992, Pravila i postupci Predsjedništva Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne. Ref. Br.: 634/92.
 
155
01-Nov-92 Narodni List, Službene Novine, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Broj 1, Rujan 1992. Odluka o nadopuni zakonske odluke o privremenoj organizaciji izvršne vlasti i uprave na području Hrvatske.
 
156
15-Jan-93 Zapisnik sa 18. sjednice Hrvatskog Vijeća Obrane HZHB održanog 15.-siječnja-1993. u Mostaru.  
157
15-Jan-93 Ovjerena odluka koju je potpisao Jadranko Prlic. Dana 15/01/1993. PrlicJadranko
158
19-Jan-93 Zapisnik HVO-a HZHB sa Izvanredne Sjednice HZHB Hrvatskog Vijeća Obrane i 20. sjednice HZHB Hrvatskog Vijeća Obrane održane 19-siječnja-1993. Zubak Krešimir, Tomić Neven Buntić Zoran Marić Jozo
159
22-Jan-93 Zapisnik sa 21. sjednice Hrvatskog Vijeća Obrane HZHB održanog 22-siječnja-1993. u Mostaru  
160
01-Feb-93 Zapisnik sa radnog sastanka održanog 01-veljače-1993. u prostorijama HVO-a HZHB u Mostaru Zubak Krešimir, Tomić Neven Buntić Zoran Perković,Zoran Marić Jozo
161
22-Feb-93 Zapisnik sa radnog sastanka Hrvatskog Vijeća Obrane HZHB održanog 22- veljače -1993.  u zgradi u Mostaru  
162
11-Mar-93 Zapisnik sa 29. sjednice Hrvatskog Vijeća Obrane HRHB održanog 11-ožujka-1993. u Mostaru.  
163
13-Mar-93 Zapisnik 30. sjednice Hrvatskog Vijeća Obrane HRHB održanog 13-ožujka-1993. u Mostaru.  
164
03-Apr-93 Zapisnik HVO-a HZHB sa 34. sastanka održanog 03-travnja-1993.  Boban Mate Zubak Krešimir, Tomić Neven Buntić Zoran Perković,Zoran Marić Jozo
165
29-Apr-93 Zapisnik sa sastanka Hrvatske Zajednice Herceg-Bosna HZHB u Čitluku 2904-93: prisustvovali su Mate Boban, Miro Lasić, Bruno Stojic; predmet: političko vojna situacija na području Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne; odnosi između Muslimana i Hrvata; preseljenje itd. KRIZANACPero; BILANDZIJADrago
166
08-Jun-93 Potpisana i ovjerena odluka Jadranka Prlića da osnuje Vojni Zatvor u Čapljini Ljubuškom i Gabeli. Ref. Br.: 01-I-350/93 PrlicJadranko
167
01-Jun-93 Radni izvještaj Odjela pravosuđa i opće uprave za razdoblje od 1. siječnja 1993. do 31. lipnja 1993. Buntić Zoran
168
19-Jul-93 Zapisnik HVO-a HZHB sa 46. sjednice Vlade Hrvatskog Vijeća Obrane DzidicMiroslav
169
20-Jul-93 Zapisnik sa 47. sjednice HVO-a HZHB Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Martin Raguz Zubak Krešimir, Tomić Neven Buntić Zoran RaguzMartin
170
27-Aug-93 Zapisnik sa 50. sjednice Hrvatskog Vijeća Obrane HZHB održanog 27.-kolovoza-1933. u Mostaru.  
171
28-Aug-93 Narodni List, Službene Novine HZHB, Listopad 1993., Odluka o osnivanju i objavi HRHB JukicPerica
172
03-Jul-92 Narodni List, odluka o organizaciji, poslovanju, i nadležnosti sudstva u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti na području Hrvatske Zajednice Herzeg-Bosne. Uključuje pravilnik o formiranju i poslovanju paravojne skupine.  
173
07-Mar-92 Odluka o zapljeni imovine JNA i SSNO na području HZ HB i prijenos vlasništva na HZ HB. 3. srpanj 1992. potpisana i ovjerena naredba Mate Boban. Ova naredba je također objavljena u Narodnom listu, Broj 1, Rujan 1992. Boban Mate