Drugostupanjska presuda

Sažetak presude

29.11.2017


Presuda I dio (engleski)

29.11.2017

Presuda II dio (engleski)

29.11.2017

Presuda III dio (engleski)

29.11.2017