ZAVRŠNA RIJEČ SLOBODANA PRALJKA NA SUDU U HAAGU (MKSJ), 21.02.2011.

ZAVRŠNA RIJEČ

21.02.2009.

21.02.2011.

Video zapis